Home 2020-11-26T14:53:08+01:00
Loading...
Loading...

Om oss

BackOffice Regnskap & Rådgivning AS er et autorisert Regnskapsbyrå. Dette innebærer bestemte krav til kompetanse og faglig oppdatering.

Som kunde er dette en forsikring om at tjenestene våre holder faglige kvaIitetsmål.

Vi setter kunden i høysetet. Vi har høy kompetanse og leverer kvalitet. Vi jobber raskt og effektivt med skybaserte, digitale Iøsninger som gir deg bedre lønnsomhet og kontroll på økonomien.

Vår målsetning er at kunden skal oppleve Backoffice Regnskap & Rådgivning AS som en ressurs.

Skulle du være på jakt etter regnskapsfører, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt oss

Våre ansatte

Våre tjenester

Regnskapsførsel

Regnskapsføring med skybaserte, digitale verktøy gir deg full kontroll og oversikt. Vi tar oss av hele, eller deler av regnskapet ditt, så du kan fokusere på virksomheten din og gjøre det du gjør best. Vi tar hånd om regnskapsføring, oppfølging, løpende rapportering til myndighetene (for eksempel mva, arb.avgift etc), gir økonomisk veiledning og bidrar med vår kompetanse for å sikre at regnskapet er forskriftsmessig og korrekt. Vi gjør deg også oppmerksom på lovendringer etc.

Lønn

Backoffice Regnskap & Rådgivning er oppdatert i forhold til alle regler på lønnsområdet. Våre skybaserte løsninger inneholder alltid de siste endringer fra myndighetene. Du sender lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss. Vi registrerer lønnsgrunnlagene, foretar lønnskjøring og sender lønnslipp til hver ansatt digitalt. Alle lovpålagte rapporteringer til myndighetene (A-meldinger, terminoppgaver etc.) trenger du ikke å tenke på. Våre skybaserte regnskapsprogrammer (Poweroffice GO og Tripletex) har brukervennlige app’er for reiseregning. Ingen «notater» eller kvitteringer.

Årsoppgjør og Skattemelding

Vi har bred erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør for ulike virksomheter – enten det er enkeltmannsforetak eller aksjeselskap.

Dersom du fører regnskapet selv og kun ønsker hjelp i forbindelse med årsavslutningen, så hjelper vi til med det som er ønskelig. Dette kan omfatte lovpålagte avstemninger, innhenting av dokumentasjon og innspill på rutiner etc. Dette for at årsavslutningen skal bli så enkel og oversiktlig som mulig, og at den blir iht. gjeldende lover og regler.

En oversiktlig og godt dokumentert årsavslutning gjør revisors arbeid enklere og rimeligere. (ved revisorplikt)

Opprettelse og gjennomgang av rutiner

Vi hjelper deg med å sette opp rutiner for de ulike arbeidsprosesser forbundet med bilagsflyt — hvem gjør hva. Vi hjelper deg også med hvordan man best kan tilpasse regnskapet til din virksomhet og dine ønsker. Det være seg etablering av hensiktsmessige konti/underkonti — API (skreddersydde integrasjonsmuligheter)- prosjekter/tiltak. Det er mange muligheter i dagens skybaserte systemer.

Fakturering og inkasso

Fakturering er viktig for en bedrift. Ved å bruke våre skybaserte økonomisystemer til å fakturere, ivaretar du en meget viktig funksjon i din bedrift. Våre skybaserte økonomisystemer kan settes opp til å automatisk purre ubetalte fakturaer etter forfall, samt overføre inkassosaker elektronisk (via API) til våre samarbeidspartnere.

Rådgivning og bedriftsetablering

Backoffice Regnskap & Rådgivning er engasjert hver dag i våre kunders virksomhet og med vår kunnskap og erfaring bistår vi med et bredt spekter av oppgaver. Vi kjenner deg og ønsker å gi deg relevante og nyttige råd. Vi tilbyr en rekke forskjellige rådgivningstjenester, blant annet: Etablering av selskap, budsjett, likviditetstyring, regnskapsanalyse, generell økonomisk rådgivning, digitalisering og automatisering. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

BackOffice tjenester for investorer

BackOffice Regnskap & Rådgivning AS har 30 års erfaring med BackOffice-tjenester for profesjonelle investorer.

Vi håndterer alle typer investorer, både små og store. Kunder som leverer dokumenter til oss en gang i året, kunder med aktivforvaltning og kunder som handler daglig.

Her er typisk arbeid vi utfører:

  • Kontroll av sluttsedler
  • Bokføring av kjøp, salg, utbytter, urealiserte og realiserte gevinster/tap, samt andre transaksjoner
  • Holder orden på FlFo-rekkefølge, kostpriser og markedsverdier
  • Kontakt med meglere, banker, revisorer og clearing/oppgjør
  • Løpende rapportering
  • Årsoppgjør inkl. RF-1359 (Skatterapportering) og avstemming mot VPS/depot.

Profesjonelle investorer har stort behov for korrekt rapportering internt, til kunder og myndigheter. Derfor er denne næringen både system -og arbeidskrevende. Vi ønsker derfor å levere så riktig tjenester som mulig, med hjelp av vår erfaring og bruk av profesjonelle samarbeidspartnere.

Nyheter

Våre partnere

Kontaktinformasjon

Åpningstider / Telefontider

Følg oss på Facebook

Kontakt oss