Skatteplikt på bonusreiser

SAS har gjeninnført ordningen med opptjening av bonuspoeng på innenlandsreiser. Ordningen gjelder for bedrifter som i sin avtale med SAS har valgt at deres ansatte kan få opptjene EuroBonus-poeng når de reiser på vegne av bedriften på norske innenriksruter.

Den ansatte skal skattlegges når flybonuspoeng opptjent på reiser dekket av arbeidsgiver brukes på rabatterte tjenester mv. utenom tjenestereiser