Må sjekkes i ligningen

Det er flere nye forhold av året som vil kunne påvirke tallene i selvangivelsen, og som det er viktig å sjekke.

Skatteskjerpelse for de som leier ut tomannsbolig er nytt av året.

Eier bolig i utlandet bør du følge med. De som har bolig i Belgia, Bulgaria, Italia, Malta, Portugal og Tyskland kan nå kreve fullt fradrag for gjeldsrenter i Norge. Dette går også tilbake i tid og man kan kreve fullt fradrag for 2011 og 2010 om man ikke fikk det da.

Pendler du langt til jobb. I 2011 beregnet man reisefradrag med 1 krone og 50 øre per kilometer inntil 35.000 kilometer, og deretter 0,7 kroner for reiselengde over dette. For 2012 får man bruke satsen 1,5 kroner frem til de første 50.000 kilometerene.

Les hele artikkelen her i Aftenposten.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Sjekk-dette-i-ligningen-7151647.html