Her er reise- og diettreglene når du driver eget firma

Reglene for innehaverens fradrag og godtgjørelser for reiser og diett varierer alt etter selskapsform. Der hvor en eier av eget AS kan bruke statens satser, er det kun kvitteringene som gir fradrag i innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ANS/DA.

Eget aksjeselskap
Ansatte – også om de er aksjonærer i selskapet – kommer inn under diettreglene for lønnstakere. Eventuelt overskudd på mottatt nattillegg beskattes tilsvarende lønn (med unntak for ulegitimert sats for nattillegg innenlands på 410 kroner).

Kostgodtgjørelse kan utbetales etter statens satser og legitimasjonskrav.