Årsoppgjør og frister for levering til regnskapsfører

Årsoppgjøret er i gang og i den anledning vil vi minne om at fristen for selvangivelsen
er 31.mai 2013 og fristen for årsregnskap er 30. juni 2013. For at vi skal
kunne utføre avstemminger og årsavslutning innen de frister som er satt for levering av
selvangivelse og årsregnskap, må alle bilag og årsoppgaver gjøres
tilgjengelig for oss en viss tid før fristene utløper.